JESTEŚMY EPEER

"Na naszej drodze odkryliśmy potencjał technologii, która dzięki wykorzystaniu deep learningu i uczenia maszynowego może mieć zastosowanie nie tylko w branży finansowej, ale także w wielu innych branżach. W związku z tym wyruszyliśmy w pełną wyzwań, ale satysfakcjonującą podróż, aby stworzyć międzybranżowe, adaptowalne i behawioralne narzędzie analityczne i pomóc firmom stać się liderami dzięki innowacjom"

- Maciej Jarząb, Założyciel

SCORING BEHAWIORALNY

Nasz scoring behawioralny wprowadził do sektora finansowego nowy, unikatowy typ danych, nazywany danymi behawioralnymi. Celem tego rozwiązania jest dostarczenie instytucjom finansowym systemu opartego na sztucznej inteligencji, który wspiera procesy decyzyjne poprzez przewidywanie przyszłych zachowań klientów na podstawie analizy ich aktywności w internecie.

Scoring behawioralny ma dwa główne zastosowania: no-hit scoring oraz scoring predykcyjny. No-hit scoring umożliwia ocenę zdolności kredytowej danej osoby niezależnie tego, czy posiada ona historię kredytową. Scoring predykcyjny zwiększa dokładność systemów oceny wiarygodności kredytowej naszych klientów.

Nasze rozwiązania są łatwe w integracji, w pełni zautomatyzowane i nie wymagają zmian w infrastrukturze klienta.

NO-HIT SCORING

Dzięki no-hit scoringowi możliwe jest zwiększenie bazy danych klientów poprzez umożliwienie oceny ryzyka kredytowego osób z niepewną lub nieukształtowaną historią kredytową.

SCORING PREDYKCYJNY

Scoring predykcyjny pozwala na zwiększenie dokładności obecnego systemu oceny ryzyka kredytowego, zmniejszając ryzyko podejmowanych decyzji poprzez dokładne przewidywanie przyszłych zachowań klientów.

SCORING PREDYKCYJNY​

Nasz scoring predykcyjny ma na celu wspieranie banków w podejmowaniu efektywnych decyzji w zakresie udzielania kredytów. Wykorzystując analizę predykcyjną aktywności użytkowników w sieci, nasz system oparty na sztucznej inteligencji jest w stanie ocenić wiarygodność kredytową każdej osoby. Scoring behawioralny w połączeniu z tradycyjnym systemem oceny ryzyka kredytowego jest w stanie dostarczyć ponadprzeciętnie dokładne wyniki.

NO-HIT SCORING

No-hit scoring został stworzony z myślą o zwiększeniu włączenia finansowego. Nasz system predykcyjny pozwala bankom przewidzieć i ocenić wiarygodność kredytową osoby bez względu na jej historię kredytową. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zredukowanie ryzyka i poziomu szkodowości, ale także zwiększenie bazy klientów. 

Nasze modele oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystując dane behawioralne są w stanie przewidzieć ryzyko takie jak szkodowość czy spóźniona spłata zobowiązania. Jest to możliwe poprzez analizę wzorów zachowań klientów w poprzednim roku i tworzenie na ich podstawie predykcij.

Celem produktu jest umożliwienie bankom oferowania produktów finansowych jak najszerszej grupie osób w najbardziej zyskowny, a tym samym najmniej ryzykowny, dla nich sposób.

CECHY ROZWIĄZANIA

Wielofunkcyjne rozwiązanie​

Pozyskiwanie i segmentacja danych dotyczących historii finansowej oraz aktywności w sieci klienta.

Przewidywanie zdolności kredytowej z najwyższą precyzją skutkującą efektywną optymalizacją ryzyka.

Strykturyzowanie bazy danych

Optymalizacja przepływu danych ze strony internetowej. Rekomendacja źródeł danych dla uzyskania najwyższej efektywności.

Zbudowaliśmy scoring behawioralny który wykorzystuje dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych do przeprowadzenia kompleksowych analiz i predykcji przyszłych zachowań klientów.

Wieloczynnikowa analiza

Analiza jest przeprowadzana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, klastrując dane i identyfikując charakterystyki, przyszłe zachowania i wiarygodność kredytową z najwyższą precyzją

Wykorzystanie takiego narzędzia pozwala na w pełni zautomatyzowany proces oceny wiarygodności kredytowej każdego klienta, niezależnie od tego czy posiada on historię kredytową.

epeer stworzył innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do predykcji zachowań użytkowników, dedykowane firmom z sektora finansowego. Rozwiązujemy problem wykluczenia finansowego poprzez zwiększenie dostępu do kredytowania wśród młodych i nieubankowionych osób.

Właścicielem platformy jest epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000773801, NIP 9542802137, REGON 382664184 z kapitałem zakładowym w wysokości 261 500,00 zł, wpłacony w całości.