epeer stworzył innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do predykcji zachowań użytkowników, dedykowane firmom z sektora finansowego. Rozwiązujemy problem wykluczenia finansowego poprzez zwiększenie dostępu do kredytowania wśród młodych i nieubankowionych osób.

Właścicielem platformy jest epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000773801, NIP 9542802137, REGON 382664184 z kapitałem zakładowym w wysokości 261 500,00 zł, wpłacony w całości.