MISJA

DOSTĘP DO PRODUKTÓW FINANSOWYCH DLA OSÓB MŁODYCH, NIEZALEŻNIE OD HISTORII KREDYTOWEJ

Jesteśmy Epeer

ePeer został założony w 2019 roku w Katowicach, z myślą o stworzeniu zaawansowanej technologii, która umożliwiłaby włączenie finansowe, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Nasz produkt pozwala na ocenę wiarygodności kredytowej głównie osób nieubankowionych, poprzez zastępowanie tradycyjnych systemów oceny ryzyka kredytowego (wykorzystujących dane takie jak historia kredytowa czy dochód, których młode osoby często nie mają). Naszą działalność rozpoczęliśmy od stworzenia platformy kredytowej, jednak naszym największym celem było wywarcie globalnego wpływu na sektor finansowy, poprzez zwiększenie możliwości pozyskania dodatkowych środków przez osoby, które są w tym zakresie ograniczone przez tradycyjny proces bankowy i dla których uzyskanie wsparcia finansowego – jest niemożliwe.

NASI ZAŁOŻYCIELE

Maciej Jarząb

Założyciel, Dyrektor Generalny

Założyciel, Dyrektor Generalny

Doradztwo, Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna, Fundusz Venture Capital, Mentor startupów na wczesnym etapie.

Marcin Bierut

Założyciel, Dyrektor ds. Technologii

Założyciel, Dyrektor ds. Technologii

Specjalista w dziedzinie IT i finansów, przedsiębiorca z ponad 15 letnim doświadczeniem, zrealizował ponad 30 projektów innowacyjnych, członek wielu rad nadzorczych.

epeer stworzył innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do predykcji zachowań użytkowników, dedykowane firmom z sektora finansowego. Rozwiązujemy problem wykluczenia finansowego poprzez zwiększenie dostępu do kredytowania wśród młodych i nieubankowionych osób.

Właścicielem platformy jest epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000773801, NIP 9542802137, REGON 382664184 z kapitałem zakładowym w wysokości 261 500,00 zł, wpłacony w całości.